Ajankohtaista

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Yhtiöjärjestyksen 9§ mukaisesti kutsutaan koolle Valtimo Components Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettäväksi tiistaina 12.4.2022 klo 09 alkaen osoitteessa Ratakatu 14, 75700 Valtimo.

Yhtiökokouksessa käsitellään Yhtiöjärjestyksen 10§ määräämät asiat.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään 1.3.2022 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Myös osakeyhtiölain 3 luvun 4 § 2 momentissa tarkoitetulla osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen.

Yhtiöjärjestyksen 12§ mukaisesti on osakkaan saadakseen osallistua kokoukseen ilmoittauduttava siihen ennakkoon.

Ilmoittautumisaika yhtiökokoukseen päättyy perjantaina 8.4. 2022 klo 12.

Ilmoittautumiset pyydetään sähköpostitse osoitteeseen jaakko.kilpelainen@valtimo.com

Osakeyhtiölaissa mainitut asiakirjat liitteineen ovat osakkeenomistajien nähtävinä viimeistään viikkoa ennen kokousta Valtimo Components Oyj:n toimistossa osoitteessa Ratakatu 14, 75700 Valtimo. Osakkeenomistajille lähetetään pyynnöstä jäljennökset näistä asiakirjoista.

Valtimolla 24.3.2022

Valtimo Components Oyj

HALLITUS


Me Valtimo Componentsilla uimme konepajateollisuudessa vastavirtaan, kehitämme uusia tuotteita ja satsaamme uuteen konekantaan, jotta jatkossakin olemme alan terävintä kärkeä. Lue meistä kirjoitettu artikkeli Eurometalli 5-6/2021 lehdestä.


Ota yhteyttä!

Yrityksemme on saanut merkittävää tukea Etelä-Savon (ESAELY) ja Pohjois-Pohjanmaan (POPELY) ELY-keskuksilta.

Päätös ESAELY/03600/05.02.09/2020 auttaa meitä toteuttamaan vuoden 2021 ja 2022 aikana tuotekehityshankkeen, jonka pyrkimyksenä on saada yhtiöllemme oma kansainväliseen markkinaan suuntautuvat sorvattava tuote.

Päätös POPELY/0230/05.02.09/2018 mahdollisti monitoimisorvin ja työstökeskuksen hankinnan yhtiömme Raahen yksikköön. Tämän investoinnin kautta yksikön toiminta on merkittävästi laajentunut ja sinne on rekrytoitu kaksi uutta työntekijää.

Päätös ESAELY/0037/05.02.09/2016 on mahdollistanut yhtiömme Valtimon toimipisteen konekannan uusinnan etenemisen. Tämän, vuonna 2016 alkaneen uusiutumisen kautta, olemme kyenneet jatkamaan toimintaa ja työllistämään Valtimolle yhteensä kuusi uutta työntekijää.