×

Change Language

FI EN
×
×
Yksi käyttämistämme sorveista.

Yksi käyttämistämme sorveista.

06.09.2019

Sarjatuotanto - nopea ja edullinen

Valmistaaksemme tuotteesi kustannustehokkaasti olemme panostaneet sarjatuotantoon töiden suunnittelussa ja konehankinnoissa. Tuotteidesi valmistusaika lyhenee verrattuna yksittäisten tuotteiden valmistamiseen. Saat hyödyn sarjatuotannosta etenkin suunnittelu- ja asetusaikojen lyhentyessä kappaletta kohden laskettuna sekä työstön aikana vähentyneinä teränvaihtoina. Valmistusaika yhtä tilaamaasi tuotetta kohden on nopeimmillaan alle minuutti ja tyypillisestikin vain muutamia minuutteja.

Tuotantoprosessi sarjatuotannossa

Automaattisorvit mahdollistavat tuotteidesi valmistamisen sarjatuotantona nopeasti ja kustannustehokkaasti. Kappaleitasi valmistaessamme pitkäsorvausatomaatti syöttää metallitankoa sorville, jossa sitä työstetään erilaisilla sorvaus- ja jyrsinterillä. Tilatuille tuotteillesi tehdään sorvausta kappaleen ulko- tai sisäpinnalle, jyrsitään erilaisia muotoja ja porataan reikiä. Työstöt tehdään ensin tilaamasi kappaleen etupäähän samalla, kun tankoa pidetään kiinni pääkaralla. Sen jälkeen tanko otetaan kiinni apukaralla ja suoritetaan tangon katkaisu. Kappaleen loppupää voidaan työstää, kun kappaletta puristetaan apukaralla. Lopuksi kappale irrotetaan apukarasta ja pudotetaan kappaleen kerääjään. Kun valmiita kappaleita on syntynyt riittävästi, ne otetaan kerääjästä ja toimitetaan sinulle kuljetusliikkeen toimesta.

Sorvien ohjaus

Sorveja ohjataan peräkkäisillä G- ja M-koodeilla, jotka sorvi muuttaa servomoottoreiden liikkeiksi. Sarjatuotannossa ohjelmat ovat tyypillisesti satoja tai tuhansia rivejä pitkiä, joten terien työstöratojen kuvaaminen suoraan koodeilla on erittäin työlästä. Tästä syystä käytämme CAD/CAM-suunnitteluohjelmia. Ohjelmia ovat sorvien omat ohjelmat sekä erilliset suunnitteluohjelmat, kuten FeatureCAM ja Partmaker. Piirrämme ohjelmalla kolmiulotteisen kuvan tilaamastasi kappaleesta. Lisäksi määritämme ohjelmaan tankoaihion halkaisijan sekä käytettävien terien mitat. Näiden tietojen avulla ohjelma tuottaa tiedoston, jossa ovat tarvittavat G- ja M-koodit tekstimuodossa tilaamasi kappaleen valmistamiseen. Siirrämme tiedoston sorville ja kappaleidesi valmistus sarjatuotantona voidaan aloittaa.

Käytettävät materiaalit

Pitkäsorvausautomaateilla voimme valmistaa sinulle tuotteita kaikkia mahdollisia saatavilla olevia tankomateriaaleja käyttäen aina 66 mm halkaisijaan asti. Tyypillisesti käytämme terästä, alumiinia ja muovia. Lataamme tankoja tangonsyöttölaitteeseen kerralla useita, jolloin automaatti vaihtaa uuden tangon aina, kun edellinen on työstetty loppuun asti. Tämä helpottaa sorvarin työtä ja mahdollistaa usean koneen yhtäaikaisen käytön. Tangonsyöttölaitteen avulla käytämme sorvia sarjatuotannossa myös miehittämättömänä, kun laitteeseen käydään välillä lisäämässä tankoja ja poistamassa valmiit kappaleet.

Työstöaikaan ja pinnanlaatuun vaikuttavat tekijät

Sarjatuotannossa kappaleidesi työstöaikaan vaikuttavat merkittävästi valmistuksessa käytettävät terät. Terätoimittajat antavat ohjearvot kuinka suuria kierrosmääriä ja syöttöjä kullakin terällä voidaan käyttää. Suuremmilla arvoilla saamme lyhennettyä työstöaikaa, mutta terän kuluminen kasvaa ja kappaleen pinnasta tulee karkeampi. Ammattitaitoiset sorvarimme osaavat löytää tasapainon terien kulumisen, pinnankarkeuden ja työstöajan välillä.