×

Change Language

FI EN
×
×
Pinnoitusaltaita

Teemme kappaleiden pinnoitukset useissa erillisissä altaissa.

14.11.2019

Pinnoitus

Teemme pinnoitusta useille erilaisille materiaaleille, kuten teräkselle, alumiinille, messingille, kuparille ja ruostumattomalle teräkselle. Pinnoitteina käytämme mm. kuparia, nikkeliä, hopeaa ja kultaa. Pinnoitamme itse valmistamiamme tuotteita. Ne voi olla tehty joko sorvilla tai työstökeskuksella. Teemme pinnoitusta myös alihankintana useille eri yrityksille.

Alumiinin hopeointi

Eräs yleisimmistä pinnoitustöistämme on alumiinin hopeointi. Prosessissa on yhteensä 29 vaihetta. Alussa on erilaisia pesuja ja epäpuhtauksien poistoa ja lopussa varsinainen pinnoitus ja kuivaus. Sinkaatti-käsittely tehdään kaksi kertaa hopean tarttumisen varmistamiseksi. Myös kuparikerros alumiinin alla parantaa hopean pysymistä kiinni kappaleen pinnassa.

Kappaleiden käsittelyt teemme useissa eri altaissa. Tuotteet siirretään altaasta toiseen käsin tai kiskoilla liikkuvan telineen avulla. Pystymme käsittelemään kerralla useita pinnoitettaviksi tulleita kappaleita.

Hopea parantaa tuotteen juotettavuutta ja sähköisiä ominaisuuksia.

Esimerkkinä alla ovat radiotaajuussuodattimen pinnoituksen vaiheet:

Ultrapesu

Huuhtelu

Rasvanpoisto

Huuhtelu

Desmut

Huuhtelu

Peittaus

Huuhtelu

Mikroetsaus

Huuhtelu

Sinkaatti

Huuhtelu

Desmut

Huuhtelu

Sinkaatti

Huuhtelu

Kemiallinen nikkeli

Huuhtelu

Kemiallinen nikkeli

Huuhtelu

Syanidikupari

Huuhtelu

Hapankupari

Huuhtelu

Esihopea

Hopea

Huuhtelu

Kuivaus

Uunitus

Rasvanpoisto

Rasvanpoistoaltaassa poistamme alumiinin pinnasta öljyn, rasvan ja muita epäpuhtauksia. Pesuliuos on alkaalinen eli vesiliukoinen emäksisesti reagoiva aine. Käyttölämpötila on 20-70 °C ja käsittelyaika viisi minuuttia. Allasmateriaalina on haponkestävä teräs.

Huuhtelu

Työvaiheiden välissä huuhtelemme kappaleet puhdistetulla vedellä. Veden puhdistaminen perustuu ioninvaihtoon.

Peittaus

Peittauksella poistamme alumiinin pinnasta siihen muodostuneen luonnollisen oksidin, naarmut ja hankaumat. Lisäksi peittauksella saamme alumiinin pinnasta mattamaisen. Alumiini syöpyy peittauksen aikana 50-100 g/m2. Peittausliuoksena käytämme natriumhydroksidiliuosta (NaOH), johon on sekoitettu pieni määrä adiitiivia eli lisäainetta. Additiivi lisää kappaleeseen mattamaisuutta. Liuoksen alumiinipitoisuus on 120-140 g/l.

Natriumhydroksidin pitoisuus altaassa on 50-70 g/l ja lämpötila 60-70 °C. Peittausaika on kaksi minuuttia. Kun nostamme pinnoitettavan kappaleen pois peittausaltaasta, on tärkeää tehdä nopea ja tehokas huuhtelu, ettei liuos kuivu kappaleen pinnalle.

Käsittelyn aikana seuraamme altaan lämpötilaa, alumiinipitoisuutta sekä natriumhydroksidin ja lisäaineiden määrää. Pidämme NaoH ja alumiinin suhteen sopivalla alueella, ettei alumiini ala saostua ja kiteytyä altaan pohjalle.

Desmut eli noen poisto

Työvaiheessa poistamme alumiinin pinnalle peittauksessa jääneet sellaiset seosaineet tai epäpuhtaudet, jotka eivät liukene lipeään (mm. pii, rauta ja mangaani). Noen poistossa käytämme typpihappoliuosta. Lämpötila on huoneenlämpötila ja käsittelyaika viisi minuuttia.

Sinkaatti

Käsittelemme alumiinin kemiallisesti sinkaattikylvyssä, jossa sinkaatti muodostaa alumiinin pinnalle yhtenäisen sähköä johtavan sinkkihydroksidikalvon. Kalvo toimii tartuntapohjana seuraaville pintakerroksille.

Esihopea ja hopea

Esihopea on hopeoinnin tartuntapohja eli se parantaa hopean tarttumista kiinni alumiiniseen kappaleeseen.

Hopeakylpy on syanidipitoinen elektrolyyttien pinnoituskylpy. Kylpy on erittäin myrkyllinen korkean syanidipitoisuuden vuoksi. Elektolyysi tarkoittaa sähkövirran avulla aikaan saatua hajoamista. Se on hapetus-pelkistysreaktio.

Upotamme pinnoitettavan esineen hopeapitoiseen vesiliuokseen, jolloin hopeapinta kasvaa tuotteen pintaan sähkövirran avulla. Pinnoitus on vain muutamia mikrometrejä paksu.