×

Change Language

FI EN
×
×
CNC-ohjattu koordinaattimittakone Mitutoyo CRYSTA-Apex S

CNC-ohjattu koordinaattimittakone Mitutoyo CRYSTA-Apex S

18.09.2019

Mittaaminen

Varmistaaksemme, että tilaamasi tuotteet vastaavat tilaustasi, olemme panostaneet laadunvalvontaan. Meillä on käytössä laaja valikoima kalibroituja mittalaitteita erilaisten toleroitujen suureiden mittaamisen.

Käsimittalaitteet

Sorveilla ja työstökeskuksilla on käsimittalaitteita, joita käytämme sekä koneiden asetusten säätämiseen että mittapöytäkirjojen tekemiseen. Käsimittalaitteisiimme kuuluvat erilaiset työntömitat, mikrometrit ja mittakellot. Työntömittaa käytämme kappaleidesi sisä- ja ulkopuolisten mittojen mittaamiseen. Käytämme mikrometrejä, jos tuotteesi vaatii suurempaa mittaustarkkuutta kuin mitä työntömitalla voimme saavuttaa. Mikrometrejä on monenlaisia eri käyttötarkoituksiin. Kaarimikrometrillä mittaamme tuotteesi ulkopuolisia mittoja. Sisämikrometrillä mittaamme sisäpuolisia mittoja kolmipistemittauksena. Syvyysmikrometrillä määritämme erilaisten työstöjen korkeuksia. Mittakelloja käytämme mm. pintojen yhdensuuntaisuuksien mittaamiseen.

Mittakone

Kaikkein tarkimmat mittaukset teemme CNC-ohjatulla koordinaattimittakoneella Mitutoyo CRYSTA-Apex S. Mittakoneessa on koskettava kärki, jolla kaikki laitteen mittaukset suoritetaan. Teemme kappaleelle mittausohjelman tietokoneella. Ohjelmaan määritämme mitä asioita kappaleestasi on tarpeellista mitata ja mitkä ovat mittojen toleranssit. Mittaamme kappaleista tyypillisten etäisyysmittojen lisäksi mm. reikien paikat, halkaisijat, ympyrämäisyydet ja samankeskisyydet, pintojen väliset kulmat ja kohtisuoruudet sekä tuotteen symmetrisyyden.

Mittalaitteessa on automaattinen kärjenvaihto, joten erilaisten kärkien vaihtaminen on helppoa. Pienemmille kappaleille käytämme pieniä ja lyhyitä kärkiä. Suuret valmistamamme tuotteet vaativat suurempihalkaisijaisia ja pidempiä kärkiä, että saamme mitattua kaikki tarvittavat suureet. Kärjet liikkuvat mittauksessa kolmiulotteisesti joko mittaamalla yksittäisiä mittauspisteitä tai skannaamalla pysyen koko ajan kiinni näytteen pinnassa. Yksittäisillä pisteillä tehty mittaus on nopeampi, mutta mittapisteitä saadaan vähemmän kuin jatkuvassa skannauksessa.

Mittakoneen mittapäässä on anturi, joka tunnistaa kärjen kosketuksen näytteen kanssa. Liukusäätimet liikuttavat kärkeä siten, että kosketusvoima pysyy vakiona koko mittauksen ajan. Kun kärjen paikka tällä vakiovoimalla tallennetaan tasaisin välein tietokoneella, saamme mitattua näytteestä haluttuja asioita, kuten etäisyyksiä tai halkaisijoita.

Mittakoneen ohjelmat teemme tietokoneen graafisella käyttöliittymällä, johon määritämme peräikkäisinä käskyinä kunkin toiminnon. Tällaisia tehtäviä voivat olla esimerkiksi tason, suoran, etäisyyden, kartion, sylinterin, ympyrän tai yksittäisen pisteen mittaaminen. Kullekin mitatulle asialle annetaan valmistukuvan mukaiset oletusarvot ja toleranssialue, jolla mitan tulee olla.

Röntgen pinnanpaksuusmittari

Teemme tuotteille myös pinnoitusta useilla eri materiaaleilla. Varmistaksemme, että pinnoituspaksuus vastaa tilaustasi, mittaamme materiaalipaksuudet Röntgen pinnanpaksuusmittarilla (Fischerscope X-ray System XDL).

Mittapöytäkirja

Kaikista mittauksista teemme mittapöytäkirjan. Käsimittalaitteilla tehdyistä mittauksista täytämme sähköisen pöytäkirjan. Mittakoneella saamme tallennettua mittapöytäkirjan, johon tulostuvat kaikki mitat, joille on asetettu toleranssialue. Mittauspöytäkirjaan tulostuu myös selkeä graafinen kuva siitä onko mitta toleranssissa vai sen ulkopuolella.

Standardit

Valmistuskuviin on aina merkitty mitat ja toleranssit, joiden sisällä mittojen tulee olla. Jos tiettyä mittaa ei ole erikseen toleroitu, se noudattaa yleensä jotain yleistoleranssia. Eniten käyttämämme yleistoleranssi mitoille on SFS-EN ISO 22768. Siinä on määritetty neljä toleranssiluokkaa: hieno, keskikarkea, karkea ja erittäin karkea. Kullakin luokalla on omat sallitut poikkeamansa niemllisalueella. Esimerkiksi hienossa toleranssiluokassa yli kolme millimetriä, mutta korkeintaan kuusi millimetriä oleva mitta saa poiketa korkeintaan viisi sadasosamillimetriä valmistuskuvaan merkitystä mitasta.