×

Change Language

FI EN
×
×
Partmakerillä suunniteltu kolmiulotteinen kappale.

Partmakerillä suunniteltu kolmiulotteinen kappale.

18.09.2019

Suunnittelu

Piirrämme tilaamastasi sorvattavasta tuotteesta aina kolmiulotteisen kuvan suunnitteluohjelmalla, kuten FeatureCAMilla tai Partmakerillä. Aluksi määritämme ohjelmaan aihion, josta tilaamaasi kappale valmistetaan (materiaali, halkaisija ja pituus). Sorvimme on varustettu tangonsyöttölaitteilla, joten materiaaleina käytämme puristettua pyörötankoa. Tankojen pituudet vaihtelevat välillä 2-4 metriä ja halkaisija valitaan siten, että se on hieman suurempi kuin sorvattavan kappaleen levein kohta. Suurin tangon halkaisija automaattisorveissamme on 66 mm.

Tuotteen piirtäminen

Tuotteesi suunnittelu aloitetaan piirtämällä se kolmiulotteisena CAD/CAM-ohjelmalla. CAD eli Computer Aided Design tarkoittaa tietokoneella suoritettavaa suunnittelua ja CAM eli Computer Aided Manufacturing tietokoneavusteista valmistusta. Aluksi käytämme ohjelman suunnitteluominaisuutta eli CAD:ia. Ohjelmalle annetaan tiedot aihiosta, josta kappaleesi työstetään. Materiaalina voi olla esimerkiksi alumiini, teräs tai muovi. Leveys ja pituus valitaan hieman suuremmaksi kuin tilaamasi kappaleen äärimitat.

Suunnittelun lähtökohtana käytämme antamiasi tietoja kappaleesta. Ne voivat olla kynällä paperille piirretty kuva, tietokoneella piirretty ja paperille tulostettu mittakuva tai kolmiulotteinen tietokoneella tehty suunnitelma. Antamiesi tietojen perusteella piirrämme kappaleesi suunnitteluohjelmalla. Yleensä tuotteet pystytään piirtämään käyttäen suoria ja kaarevia viivoja sekä porauksia. Monimutkaisemmat kappaleet voivat sisältää myös erilaisia kolmiulotteisia pintoja, joita ei voi helposti kuvata yksinkertaisilla geometrisilla muodoilla.

Tuotteen valmistustietojen asettaminen

Tuotteen piirtämisen jälkeen seuraava vaihe suunnittelussa on tilaamasi tuotteen valmistustietojen antaminen eli CAM. Määritämme mikä kappaleesi osa tehdään milläkin työkalulla. Lisäksi annamme pyörivien terien kierros- ja syöttönopeudet. Pyöriviä teriä ovat esimerkiksi jyrsimet, poranterät ja kierretapit. Sorvaustyökaluille määritetään käytettävä syöttönopeus.

Suunnitteluohjelmiin olemme keränneet työkalukirjaston, jossa ovat tiedot, joita tarvitsemme kappaleita valmistaessamme. Tietoja ovat mm. työkalun pituus, terän kulma ja nirkonsäde. Suunnitteluohjelma ottaa nämä tiedot huomioon laskiessaan työkalujen työstöratoja.

Sorvauskappaleen simulointi suunnittelussa

Kun kappale on suunniteltu, simuloimme valmistusprosessin suunnitteluohjelmalla. Simuloinnissa näemme työkalujen työstöradat ja voimme niitä tarvittaessa korjata tai parantaa. Ohjelma antaa myös arvion työstöajasta, joten näemme mikä vaikutus tietyllä muutoksella on työstöaikaan ja sitä kautta valmistuskustannuksiin. Ohjelmasta saamme kolmiulotteisen mallin valmiista kappaleesta. Mallista voimme tarkistaa, että sen mitat vastaavat tilaustasi ja esimerkiksi kaikki poraukset tulevat oikealle kohdalle. Simuloidussa tuotteessa eri värit vastaavat eri työstöjä.

Ohjelman siirtäminen sorville

Sen jälkeen, kun olemme optimoineet valmistusprosessin työkalujen, työstöratojen sekä kierros- ja syöttönopeuksien osalta, voimme luoda suunnitelmasta tekstimuotoisen ohjelman sorville siirrettäväksi. Ohjelma koostuu erilaisista G- ja M-koodeista. G-koodi on komentokieli, jonka komennot ovat lähes samoja sorvista riippumatta. M-koodit ovat konekohtaisia komentoja ja vaihtelevat enemmän eri konevalmistajien kesken. Tyypillisiä G-koodeja ohjelmissa ovat esimerkiksi G0, G1, G2 ja G3. G0 on pikaliike, jolla terä siirretään nopeasti lähelle työstettävää aihiota ennen varsinaista työstöä. G1 on suoraviivainen syöttöliike, jolla aihiota työstetään suoraa viivaa pitkin. G2 on kaareva työstöliike myötapäivään ja G3 kaareva työstöliike vastapäivään. M-koodeja ovat mm. M3, M4 ja M5. Komennolla M3 käynnistetään kara pyörimään myötäpäivään ja komennolla M4 vastapäivään. Komento M5 on karan pyörimisliikkeen pysäytys.

Alla on osa tekstimuotoisesta ohjelmasta, joka siirretään sorville. Ohjelmassa käytetään pikaliikettä G0, suoraviivaista työstöliikettä G1 ja kaarevaa työstöliikettä G3.

G1 X-12.0 A14.485 Z17.0 F50.0

G41 A10.243 Z21.243 F100.0

G3 A6.0 Z23.0 R6.0

G1 A3.0 Z23.0

A3.0 Z0.

G3 A4.757 Z-4.243 R6.0

G40 G1 A9.0 Z-8.485

G0 X14.0

A14.485 Z17.0

X-10.0

G1 X-28.0 A14.485 Z17.0 F50.0

G41 A10.243 Z21.243 F100.0

G3 A6.0 Z23.0 R6.0

G1 A3.0 Z23.0

A3.0 Z0.

G3 A4.757 Z-4.243 R6.0

G40 G1 A9.0 Z-8.485

G0 X14.0

Tarkistamme vielä G- ja M-koodisen ohjelman ennen sorville siirtämistä. Tämän jälkeen ohjelma voidaan ladata sorville RJ-kaapelin, muistitikun tai muistikortin avulla.