KUTSU YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Valtimo Components Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään maanantaina 13.11.2023 klo 15 alkaen yhtiön tiloissa osoitteessa Ratakatu 14, 75700 Valtimo.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen kohdan 11 muuttaminen muotoon ”Yhtiön tilikausi on 1.7.-30.6” . Kuluva tilikausi on 1.1.2023 – 30.6.2024.

Lisäksi kokouksessa käsitellään hallituksen palkkiot kuluvalle tilikaudelle.

Yhtiöjärjestyksen määräyksen mukaisesti kokoukseen ilmoittautumiset osoitteeseen jaakko.kilpelainen@valtimo.com perjantaina 10.11.2023 klo 15 mennessä.

HALLITUS

Kutsu yhtiökokoukseen.

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Valtimo Components Oyj:n hallitus kutsuu pidettäväksi yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen yhtiön toimitiloissa osoitteessa Ratakatu 14, 75700 Valtimo tiistaina 18.4. 2023 klo 09 alkaen.

Yhtiöjärjestyksen 12 kohdan mukaisesti osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle perjantaihin 14.4.2023 klo 15 mennessä sähköpostiosoitteeseen jaakko.kilpelainen@valtimo.com .

Yhtiöjärjestyksen §10 mukaisesti varsinaisessa yhtiökokouksessa

esitetään

  1.  tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen,
  2. tilintarkastuskertomus,

päätetään

  •  tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta;
  •  toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta;
  • vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
  •  hallituksen jäsenten palkkioista;
  • hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valitaan

  •  hallituksen jäsenet;
  •  tilintarkastaja ja varatilintarkastaja;

Valtimolla 28.3.2023

Valtimo Components Oyj

HALLITUS