×

Change Language

FI EN
×
×

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Yhtiöjärjestyksen 9§ mukaisesti kutsutaan koolle Valtimo Components Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettäväksi keskiviikkona 20.5.2020 klo 09 alkaen osoitteessa Ratakatu 14, 75700 Valtimo.

Yhtiökokouksessa käsitellään Yhtiöjärjestyksen 10§ määräämät asiat.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään 8.5.2020 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Myös osakeyhtiölain 3 luvun 4 § 2 momentissa tarkoitetulla osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen.

Yhtiöjärjestyksen 12§ mukaisesti on osakkaan saadakseen osallistua kokoukseen ilmoittauduttava siihen ennakkoon.

Ilmoittautumisaika yhtiökokoukseen päättyy perjantaina 15.5. 2020 klo 16.

Ilmoittautumiset pyydetään sähköpostitse osoitteeseen jaakko.kilpelainen@valtimo.com

Osakeyhtiölaissa mainitut asiakirjat liitteineen ovat osakkeenomistajien nähtävinä viimeistään viikkoa ennen kokousta Valtimo Components Oyj:n toimistossa Ratakatu 14, 75700 Valtimo. Osakkeenomistajille lähetetään pyynnöstä jäljennökset näistä asiakirjoista.

 

Valtimolla 30.4.2020

Valtimo Components Oyj

HALLITUS